top of page

ממצאים חדשים על CBD וסרטןcbd oil

בחינת ההשפעה של CBD על סרטן בשלב מתקדם: תובנות ממחקר קווינסלנד


מחקרים אחרונים שמקורן בקווינסלנד, אוסטרליה, שפכו אור על ההשפעות של קנאבידיול (CBD) בקרב אנשים המתמודדים עם סרטן בשלב מתקדם. מחקר זה, שפורסם בכתב העת המוערך BMJ Supportive & Palliative Care, בדק בקפדנות את התוצאות של שימוש ב-CBD מול פלצבו בתוך קבוצה של חולי סרטן, והציע חקירה מגוונת של האפשרויות הטיפוליות הפוטנציאליות של קנבינואידים בטיפול בסרטן.


גישה וגילויים של המחקר


במהלך המחקר, המשתתפים קיבלו מינונים משתנים של CBD, שהגיעו עד 600 מ"ג ליום, או פלצבו, במהלך כמעט שלושה חודשים. המטרה העיקרית הייתה להבחין בשינויים שניתן להבחין בהתקדמות המחלה או בשיעורי ההישרדות בין קבוצות הניסוי והביקורת. למרות הציפיות הראשוניות שנבעו ממחקרים פרה-קליניים וראיות אנקדוטיות המרמזות על התכונות האנטי-סרטניות של קנבינואידים, המחקר הסתיים ללא פערים ראויים לציון בהתקדמות המחלה או שיעורי ההישרדות בקרב חולי סרטן מתקדמים המקבלים CBD בהשוואה לאלו שקיבלו פלצבו.


השלכות של תוצאות המחקר


ממצאי המחקר מציבים אתגר לאמונות שנשמרו בעבר סביב הפוטנציאל של קנבינואידים, כולל CBD, לעכב ישירות את התקדמות הסרטן או להאריך את ההישרדות בנבדקים אנושיים. עם זאת, למרות היעדר יתרונות נצפים בהתקדמות המחלה ובהישרדות, המחקר יוזם שיחות מכריעות בנוגע לאופי הרב-גוני של טיפול בסרטן ומדגיש את ההכרח לחקירה נוספת של התועלת הטיפולית הפוטנציאלית של קנבינואידים.


הבנת קנבינואידים בהקשר של סרטן


בעוד שפע של מחקרים פרה-קליניים הדגישו את ההשלכות האנטי-סרטניות של קנבינואידים כמו THC ו-CBD, במיוחד במונחים של עיכוב התפשטות תאי סרטן בתנאי מעבדה מבוקרים, ההשפעות הללו עדיין לא אושרו בניסויים בבני אדם. דיסוננס זה מדגיש את הצורך במחקר ממצה יותר שמטרתו להבהיר את המנגנונים שבאמצעותם קנבינואידים עשויים להשפיע על התקדמות הסרטן והאם ניתן לרתום את ההשפעות הללו למאמצים טיפוליים.

להעמיק בהבטחה של קנבינואידים


למרות תוצאות המחקר, הפיתוי סביב התכונות האנטי-סרטניות הפוטנציאליות של הקנבינואידים נמשך. ההשפעה החוץ-גופית של קנבינואידים על בלימת התפשטות תאי סרטן מרמזת על מסלול מבטיח לחקירות עתידיות, תוך מאמץ לפענח הקשרים ספציפיים שבהם תרכובות אלו עשויות להפגין השפעות מועילות בתחום הטיפול בסרטן אנושי.


המשך המחקר


המחקר שנערך בקווינסלנד מייצג צעד מרכזי בהבנת התפקיד הפוטנציאלי של CBD בטיפול בסרטן. למרות שהוא לא חשף יתרונות ישירים לגבי התקדמות המחלה או הישרדות, הוא מדגיש את ההכרח בחקירה מתמשכת בתחום זה. המשלחת לפיתוח הספקטרום המלא של הפוטנציאל הטיפולי הטמון בקנבינואידים, כולל CBD, בנוף הטיפול בסרטן נמשכת, כאשר כל מחקר מספק תובנות חשובות מאין כמוהן.

11 צפיות0 תגובות

פוסטים קשורים

הצג הכול

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page